Välkommen till Cornelia

Hur skulle ditt liv se ut om du levde ett liv du älskar?

Privata sessioner och coaching med Cornelia

Shekina – ett årigt coachprogram för kvinnor

Workshops och föreläsningar

Corecoaching är att bygga något på en grund som är stabil så att den håller hela vägen fram.

Imagecoaching stärker självbilden och integrerar den på djupet så att den kan förmedlas till omvärlden autentiskt, självklart och framgångsrikt.

Karriär- och jobbcoaching hjälper både individer och företag att hitta inspiration, motivation och arbetsglädje.

 Cornelia Södergren berättar om vildkvinnor, balansen mellan män och kvinnor och hur du hittar vildkvinnan och urkraften i dig!

Det är Kärleken till Livet som ligger där under allt annat. Oavsett omständigheter runt omkring dig kan du alltid ha kontakt med kärleken, glädjen och livslusten och se att det finns en mening med allt.