Corecoaching

Corecoaching är att bygga något på en grund som är stabil så att den håller hela vägen fram. Corecoaching utgår från den innersta kärnan vilket innebär att allt är förankrat på djupet, alla beslut och handlingar blir kraftfulla och utan tvivel. Corecoaching är framgångsrikt både för privatpersoner, par, grupper och företag och tillhandahåller effektiva verktyg och metoder som jobbar med grundorsak istället för symptom. Corecoaching stärker dig inifrån och ut, inspirerar, transformerar och manifesterar.

Imagecoaching

Imagecoaching stärker självbilden och integrerar den på djupet så att den kan förmedlas till omvärlden autentiskt, självklart och framgångsrikt. Jag erbjuder personlig imagecoaching för kvinnor både i privatlivet och för offentliga sammanhang. Min imagecoaching lyfter fram alla kvinnors positiva sidor och integrerar det yttre med det inre. Resultatet blir en bättre självkänsla och en vacker garderob med känsla för färg, form och stil.

Karriärcoaching

Karriär- och jobbcoaching hjälper både individer och företag att hitta inspiration, motivation och arbetsglädje. Utifrån de unika förutsättningarna skapar vi en vision och ett mål där alla resurser kan tas tillvara. Arbetstiden är en stor del av livet och därför fokuserar Min coaching på att alla ska kunna känna att de mår bra och att arbetstiden känns meningsfull. Visionen är att skapa en möjlighet där drömmen, livssyftet och verkligheten blir ett och en konkret försörjning.