Medberoende

Vad är medberoende och vilka mekanismer styr ett medberoende?

En fråga du kan ställa dig själv är: Säger jag ofta saker jag inte menar eller menar jag ofta inte det jag säger? En person som är medberoende kör ofta över sina egna behov för att vara andra till lags. Ofta har en medberoende ett stort kontrollbehov samtidigt som de också lätt låter sig manipuleras och styras av andras handlingar och beteenden. Relationen till andra blir viktigare än det egna välbefinnandet och man har svårt för att sätta gränser, att kunna säga ett rakt nej och ett ärligt ja.

Medberoende är ett ord som många förknippar med att vara partner till någon som missbrukar alkohol eller andra kemiska droger.  Att vara medberoende är inte något man blir i en speciell relation. Att vara medberoende är ett beteendemönster man bär med sig oavsett vilken relation man har. Ofta märks det tydligast i relationen till en kärlekspartner, men kan även påverka hur man är med vänner och arbetskamrater.

För att bli medberoende behöver man inte ha föräldrar som är alkoholister vilket många tror. Det kan räcka med att föräldrarna var frånvarande på något sätt, fysiskt, känslomässigt eller mentalt och inte kunde ge den uppmärksamhet och bekräftelse ett barn behöver. Sedan söker han eller hon sig till någon partner som inte heller är kapabel att älskade och försöker mer och mer att vara andra till lags för att få kärlek.

 

Kännetecken på medberoende:

-Anpassar sitt beteende, sitt sätt att vara, sin personlighet efter någon annan

-Tar på sig ansvar för andras känslor och beteende

-Vet inte vad hon/han vill eller känner

-Känner sig säkrast av att ge

-Har svårt att sätta gränser

Känner du igen något av detta så kan det vara tecken på medberoende. Du behöver inte längre vara kvar i ett gammalt mönster där du är offer för någon eller något, utan kan komma i kontakt med din egen kärlek och kraft för att ta kontroll över ditt liv och välbefinnande.