Vad gör vi med våra barn?

Jag ser nästan dagligen situationer som jag skulle vilja ingripa i. Det är inte fysiska övergrepp, men känslomässiga, verbala, negligerande, vilka jag vet, av all min erfarenhet som terapeut, kan vara nog så skadande. Sen är alltid frågan om var gränsen går för ”my business, your business och Gods business”…..? Vi har ett arv med […]