Om du inte sprang så fort, skulle du hinna ifatt dig själv!

Stanna upp! Jag behöver stanna upp och vänta på mig själv. Vänta in. Integrera. Fånga upp. Hinna ifatt. Vi rusar på, allting rusar runt. Fort ska det gå. Så mycket som ska hinnas med. Det finns inte så mycket andrum i vardagen. Jag skapar mig ett litet andrum vid varje tillfälle jag kan. Blundar en […]

Lyckan finns i acceptansen.

  Finns det ett enkelt recept för att bli lycklig? Ja, faktiskt! Vi hör det hela tiden i olika versioner.. ¨What you resist will persist¨, vad du motstår består. ¨Life is what happens to you, while you are busy making other plans¨… och den absolut underbara sinnesrobönen som säger allt: ¨Ge mig sinnesro att acceptera […]