Var går gränsen för medberoende?

  Jag jobbar mycket med människor som är medberoende. Att vara medberoende är att anpassa sig till omgivningens behov på ett sätt som gör att man inte ger akt på och följer de egna behoven. Att anpassa sig så mycket till vad man tror att andra vill ha är att på något sätt ta död […]

Är du medberoende?

Medberoende är ett ord som många förknippar med att vara partner till någon som missbrukar alkohol eller andra kemiska droger. Att vara medberoende är inte något man blir i en speciell relation. Att vara medberoende är ett beteendemönster man bär med sig oavsett vilken relation man har, även om det kan märkas desto tydligare i […]